Podmínky pro přijetí do kurzů

Pro přihlášení do autoškoly je zapotřebí vyplnit žádost (tisk oboustranně, nevyplňovat RČ) a zdravotní posudek, který je zapotřebí potvrdit jedině od praktického lékaře!!! Zdravotní posudek nesmí být starší 3 měsíce od podání žádosti v autoškole.

PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE

https://www.autoskola-navratil.cz/cs/m-76-online-prihlaska-do-kurzu-na-ridicske-opravneni

NA ZAHAJOVACÍ HODINU JE NUTNÉ PŘINÉST POTVRZENÝ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYSTAVENÝ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM, KTERÝ NESMÍ BÝT STARŠÍ 3 MĚSÍCE.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku dle zákona 

 • Výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění může provádět výlučně provozovatel autoškoly. Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která
 1. podá písemnou žádost ; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem,
 2. ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona2a), přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,
 3. není nezpůsobilá k právním úkonům,
 4. je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona2a),
 5. splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon2a),
 6. není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.
 • Žáci školy, které byla vydána registrace k provozování autoškoly, u nichž je získání řidičského oprávnění kvalifikační předpoklad výkonu povolání, na které se žáci ve škole připravují, nebo pro něž je řízení motorových vozidel volitelným (nevolitelným) předmětem, mohou být zařazeni do výuky a výcviku nejdříve 2 roky před dosažením předepsaného věku pro udělení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel.2a) Zkoušku odborné způsobilosti mohou pak složit po ukončení výuky a výcviku, a to i před dosažením předepsaného věku s tím, že řidičské oprávnění jim bude vydáno po jeho dosažení. Uvedené školy pak mohou výuku a výcvik provádět jako sdruženou ve smyslu §16 odst.1, přičemž při kombinaci skupin vozidel uvedených v §15 odst.1 lze přidružit i skupinu C nebo C1.

Žádost o přijetí k výuce a výcviku obsahuje

 1. jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele,
 2. adresu bydliště žadatele,
 3. datum narození žadatele,
 4. skupinu vozidel, pro kterou již je žadatel držitelem řidičského oprávnění,
 5. skupinu vozidel, pro kterou žadatel žádá o přijetí k výuce a výcviku.

Nevyplňujte na žádost o přijetí k výuce a výcviku rodné číslo, vyplňuje se až při podání žádosti o udělení řidičského opravnění.

 • K žádosti o přijetí k výuce a výcviku žadatel přikládá doklad o své zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce.
 • Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm.e) a f) dokládá žadatel čestným prohlášením.
 • Vzor žádosti o přijetí k výuce a výcviku stanoví prováděcí předpis.

Zrušení kurzu po závazném podání přihlášky je zpoplatněno.


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti Středisko bezpečné jízdy s.r.ol., byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Autoškola u nás znamená

Poctivé jízdy

Naším cílem je vás naučit řídit. Proto jízdy nekrátíme a dodržujeme jejich počet

Dlouholeté zkušenosti

V autoškolství se pohybujeme více jak 25 let. Díky tomu poskytujeme opravdu profesionální přístup

Vlastní vozový park

Všechny automobily, autobus i traktor jsou v našem vlastnictví. Nejsme limitováni majiteli

Kvalifikované pracovníky

Naši zkušení instruktoři se účastní pravidelně všech potřebných zkoušek a školení

Provozovna Brno

Brno

Minská 147/37
616 00 Brno
Zobrazit na mapě

Provozní doba

KANCELÁŘ
Po: 14:00 - 18:00
Út: Zavřeno
St: 14:00 - 18:00
Čt: Zavřeno
Pá: Zavřeno

Zahajování kurzů

Datumy zahájení jednotlivých kurzů
naleznete na stránce Zahájení školení a kurzů.

Provozovna Kuřim

Kuřim

Legionářská 1550
664 34 Kuřim
Zobrazit na mapě

Provozní doba

Po: Zavřeno
Út: Zavřeno
St: Zavřeno
Čt: 15:30 - 17:00
Pa: Zavřeno

Zahajování kurzů

Zahajování POUZE kurzu skupiny B.
Více informací naleznete na stránce Zahájení školení a kurzů.


UPOZORNĚNÍ

Plánování jízd je možné provést telefonicky pouze v provozní době kanceláře v pondělí a ve středu 14:00 - 18:00 hod. Stále platí možnost naplánovat jízdu s učitelem v autě, nebo po teoretické hodině na učebně.